ISO 45001: Hoe consultatie en participatie van werknemers toepassen in de praktijk?

Eén van de problemen die vaak voorkomen bij de invoering van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem in de organisatie, is dat de consultatie en participatie van de medewerkers ontbreekt of onvoldoende is uitgewerkt. Lees in dit artikel hoe u de consultatie en participatie best aanpakt!

Bron: Jan Dillen, senTRAL

Waarom is consultatie en participatie belangrijk?

Waarom is consultatie en participatie belangrijk?

Om een goed werkend veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem in de organisatie te krijgen, is een betekenisvolle deelname en raadpleging van werknemers nodig. Een goede werkend V&G-managementsysteem is zowel belangrijk voor de organisatie als voor de werknemers. Consultatie en participatie is nodig omdat de medewerkers weten wat de belangrijkste gevaren zijn in hun job. Goed werkende V&G-managementsystemen maken gebruik van deze kennis.

Werknemersparticipatie betekent dat niet-leidinggevende werknemers betrokken zijn bij het opzetten, beheren, evalueren en verbeteren van het V&G-managementsysteem. Alle werknemers in een organisatie moeten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen, inclusief de werknemers van aannemers, onderaannemers en uitzendbureaus.

company-info_van-data-overload-naar-klantwaarde

Enkele voorbeelden

Kaizen-bord & daily stand

daily_stand
 • Koop een bord of gebruik een muur om activiteiten zichtbaar te maken 
 • Onderwerpen: beleid, doelstellingen, actieplannen.
 • Gebruik het als communicatiemiddel.
 • Doe vergaderingen rond het bord.

Stel een opleidingsplan op

plan5

Maak een eenvoudig plan om competenties aan te pakken, trainingsbehoeften voor werkgroep en werknemers, en benaderingen voor het evalueren van training.

 

Stimuleer betrokkenheid

baas_overtuigen_-_groot

Laat medewerkers in groep:

 • problemen identificeren
 • risicobeoordeling uitvoeren
 • actieplan maken & evalueren
 • deelnemen aan veiligheidsinspecties & incidentonderzoeken
 • correctieve maatregelen voorstellen
 • analyse maken van noden en verwachtingen

Participatietrap

participatietrap

Probeer de medewerkers meer te betrekken bij de opmaak en het up-to-date houden van de risicoanalyse en -evaluatie.  Voer de RIE’s uit op een participatieve wijze: participatieve risicoanalyse.

Bespreek op intern overleg

cpbw
 • naleving van de wettelijke & overige eisen
 • doelstellingen
 • werken met derden, contractors & aankoop
 • intern auditprogramma & acties

De noodzakelijke en vereiste opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding vorkheftruck en de periodiciteit, kan daar ook aan bod komen.